Dr. Belde Arsan

Dental İmplant Cerrahisinde Değerlendirilmesi Gereken Anatomik Yapılar ve Varyasyonları

Dental implant cerrahisi öncesinde implant yerleştirilecek bölgedeki alveolar kemiğin morfolojisinin değerlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki anatomik varyasyonların tespit edilmesi operasyon sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların önüne geçebilmektedir. İmplant uygulamalarında yalnızca panoramik radyografilerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Konik ışınlı bilgisayar tomografi görüntülerinin üç boyutlu bilgi sağlaması implant uygulamaları için kaçınılmazdır. Ancak, elde edilen bu görüntülerin doğru bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu sunumda mandibula ve maksillada yerleşim gösteren anatomik yapıların varyasyonlarına literatür desteği ile yer verilmiştir.

2011 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak ‘Uzman’ unvanına hak kazandı. 2015-2020 tarihleri arasında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında ‘Doktor Öğretim Üyesi’ olarak görev yaptı. Oral Diagnoz Maksillofasiyal Radyoloji Derneği bünyesinde amacı uzmanlık ve doktora öğrencileri arasındaki iletişimi arttırmak ve düzenlediği sürekli eğitimlerle öğrencilerin profesyonel eğitimlerini desteklemek olan GençORAD komitesinde görev yapmaktadır. 2020 yılından günümüze kadar olan dönemde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER