Prof. Dr. Emre Nagaş

Bu etkinlik, günlük pratiğimizde karşılaştığımız klinik senaryolarda endodontinin diş hekimliğinin diğer disiplinleriyle birlikte sunduğu çözüm stratejilerini içermektedir

Dr. Nagaş lisans ve Endodonti Uzmanlık eğitimini 2004 yılından beri Endodonti eğitimi verdiği, Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çok sayıda uluslararası bilimsel çalışması olan Dr. Nagaş, pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği, Uluslararası Diş Hekimliği Araştırmaları Derneği ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin üyesidir. Türk Endodonti Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olan Dr. Nagaş, 2007 yılından bu yana Finlandiya Turku Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak ortak araştırma projeleri yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, İmmünoloji programında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Dr. Nagaş'ın akademik ilgi alanları arasında; kök kanal preparasyon ve irrigasyon teknikleri, tekrarlayan endodontik tedaviler, post-endodontik restorasyonlar, endodontik immünoloji, vital pulpa ve periradiküler rejenerasyon tedavileri bulunmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER