Dr. Gürkan Ünsal

İmplant Tedavisinde Yetersiz Preoperatif Değerlendirme

Günümüzde dişsiz çenelerin dental implantlar ile rehabilitasyonu toplum için daha erişilebilir bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Klinik uygulamasının arması implantoloji pratiğine olumlu yansımaları olsa da bu alanda yeterli eğitim ve deneyime sahip hekimlerin eksikliği toplumun artan bu talebine gerekli cevabı verememektedir. Komplikasyonlar, eğitimli hekimlerin bile yaşayabileceği sonuçlardır, ancak eğitim ve deneyim eksikliğinin bu vakalarda dramatik artışlara yol açtığı bilimsel bir gerçektir.  Bu komplikasyonların önde gelen nedenlerinin başında implant tedavisinde yetersiz preoperatif değerlendirme olduğu bilinmektedir. Bu sunumda, ameliyat öncesi değerlendirmelerde yapılan hatalar ve bunların olası sonuçları ve alınacak önlemler ile ilgili değerlendirme ve klinik gözlemler sunulacaktır.

Dr. Guhan Dergin 1973 yılında İzmit'te doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ihtisasına başladı ve implant osseointegrasyon konulu tezi ile 2006 yılında doktorasını aldı. 2005 yılında ABD'de Kuzey Karolina Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda davetli doktor olarak çalıştı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. Dr. Guhan halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik kariyerine devam etderken aynı zamanda Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Derneği (ACBID) yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Profesör, birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak bulunmuş, kurslar ve eğitimler düzenlemiştir. Kendisinin uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi ve kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER