Prof. Dr. Kerem Kılıç

Hemen İmplant Yerleştirmede ve Hemen Yüklemede Başarı için Klinik Detaylar: Protetik Açıdan

Dental implantlar diş hekimliğinde diş eksikliklerinin tedavisinde uzun yıllardan beri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavi süresini etkilemesi bakımından dental implantlar dişlerin çekimini takiben hemen yapılabileceği gibi, bazı durumlarda da dişlerin çekimleri sonrası iyileşmeyi takiben de yerleştirilebilirler. Dental implant üstü protezlerin yapımı tedavi süresi bakımından 4 grupta incelenir. Bunlar; hemen yükleme protokolü, erken yükleme protokolü, geleneksel yükleme protokolü ve gecikmiş yükleme protokolüdür.

Toplumun yaşam kalitesinin giderek artması ve insanların bilgiye daha kolay ulaşabilmesi, dental implantolojide tek aşamalı ameliyatları ve implant ameliyatı ile protez yerleştirme arasındaki sürenin en aza indirilmesini gerektirmektedir.

Bu sunumda, dental implantolojide hemen implant yerleştirme protokolü ve hemen yükleme protokolünün detayları vakalar eşliğinde ele alınacaktır.

1979 yılında Kayseri'de doğdu. 1998-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş hekimliği eğitimini tamamladı. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarına başladı. 2010 yılında 'Tam seramik altyapı malzemelerinin sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi' başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. 2011 yılında aynı bölüme yardımcı doçent olarak atandı. 3’ü Tübitak tarafından desteklenmiş 14 araştırma projesi gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı dergilerde 50'den fazla makalesi vardır. ITI fellowudur ve Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ile Avrupa Protez Derneği üyesidir. Tam seramik malzemeler, fiber post geometrisi, overdenturelar, protez stomatitisi, oral stereognozi, tüm ark sabit restorasyonlar ilgi alanlarıdır. Halen aynı bölümde bölüm başkanı olarak bilimsel araştırmalarına devam etmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER