Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu

Temporomandibular Eklem ve Okluzyon: Teşhis ve tedavi planlamasında analogdan dijitale yolculuk.

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarının tedavisi, içinde farklı disiplinlerden uzmanların bulunduğu bir takım tarafından yapılır. Bu takım içinde yer alan diş hekimleri, TME rahatsızlıkları ile birebir ilişkide olan çiğneme sistemi ile ilgilenir. Çiğneme sisteminin en önemli bileşenlerinden olan dişler ve okluzyonun iyi analiz edilmesi, tedavinin başarısında önemli bir yer tutan ayırıcı tanıyı doğru koyabilmek adına çok önemlidir.

TME rahatsızlığı olan bir çok hastanın okluzyonlarında uyumsuzluk gözlemlenmektedir. Ancak, okluzyon, TME rahatsızlıklarının oluşması için tek etiyolojik faktör değildir. Bu nedenle, hastada mevcut rahatsızlığın okluzyon ile ilişkisi olup olmadığının belirlenebilmesi için okluzyonun analizi detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Bu doğrultuda, klinikte ve laboratuarda kullanılan bir takım araçlara ihtiyaç vardır. Diş hekimliği alanında uzun yıllardır kullanılan bu araçların bir çoğu, yerini verimliliğimizi arttıran ve iş akışımızı kolaylaştıran son teknoloji ürünü modern cihazlara ve yazılımlara bırakmıştır. Böylelikle, kliniklerimizde analog iş akışı yerine dijital iş akışı kullanılmaya başlanmıştır.

Bu sunumda, TME rahatsızlığı bulunan olguların teşhis ve tedavi planlamalarında, kliniğimizde hangi analog ve dijital yöntemlerden faydalandığımız, yöntemlerin avantajları ve dezavantajları olgu sunumları eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.

1994 senesinde Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2000 senesinde aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlamıştır. 2000-2009 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılarak çalışmalarına özel kliniğinde devam etmiş ve 2015 senesinde Altınbaş Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik hayata geri dönüştür. 2016 yılında Profesör unvanı almış ve halen, aynı üniversitede Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılından bu yana ”Kendinden Bağlanan Braketler”, ”Ortognatik Cerrahiye Hazırlık” ve ‘’Temporomandibular Eklem Odaklı Tedavi’’ konulu kurslar vermektedir.ÖNEMLİ TARİHLER