Prof. Dr. Murat Türkün

DİŞ AĞARTMA TEDAVİLERİ ÜZERİNE BİR GÜNCELLEME

Diş renginden hoşnut olmayan bireylerin oranı özellikle ileri toplumlarda %50’lere kadar çıkmaktadır. Günümüzde diş ağartma uygulamaları sadece ileri derecede renklenmiş dişlere sahip bireylere sunulan bir tedavi hizmeti olmanın dışında, bembeyaz dişlere sahip olmak isteyen herkes için kozmetik bir uygulama haline gelmiştir. Bu konferansta ağartma uygulamalarında güncel yaklaşımlar ve materyaller ele alınacak, ağartma uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çözüm yolları irdelenecektir.

1965 yılında İzmirde doğdum. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1987 yılında mezun oldum. “Kalsiyum hidroksit ve sodyum hipokloritin irrigasyon materyali olarak incelenmesi” isimli doktora tezimi 1994 yılında tamamladım. 1998 yılında Endodonti doçenti oldum. 2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktayım. İzmir diş hekimleri odasında beş dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. E.Ü Diş hekimliği fakültesinde üç dönem fakülte kurulu üyeliği, bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Halen E.Ü Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisinin editörlük görevini yürütmekteyim. 2000 yılından bu yana İzmir Diş Hekimleri Odası bünyesinde kurulan Bilimsel Komitelerde görev aldım. Bu süre zarfında İzmir ve Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odalarının 26 adet Uluslararası kongresinde bilimsel komite başkanı olarak görev yaptım. International Asssociation of Dental Research (IADR), Türk Endodonti Derneği, Balkan Stomatoloji Derneği, Restoratif Diş Hekimliği Derneği gibi meslek örgütlerine üyeyim. Restoratif Diş Hekimliği ve Endodonti ile ilgili 70 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış yurt dışı makale olmak üzere 100’ün üzerinde yayına sahip olup, uluslararası ve ulusal kongrelerde çok sayıda tebliğ ve poster sunumu yaptım. Restoratif Diş Tedavisi ve endodonti alanında 50 civarı konferans ve kurs verdim. Halen restoratif diş tedavisi ile ilgili farklı konularda kurs ve konferanslar vermeye devam etmekteyim.ÖNEMLİ TARİHLER