Prof. Dr. Oğuz Ozan

Tam dijital iş akışı ile anterior monolitik zirkonya restorasyonlar: Mit mi, gerçek mi?

Diş hekimliğinde seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacıyla kullanılan metal altyapıların uygun olmayan estetik özellikleri klinisyenleri daha güncel materyaller için arayışlara itmiştir. Bu amaçla, opak zirkonya kor materyalinin translusent feldspatik seramik ile tabakalanması son yıllarda sıklıkla tercih edilmiştir. Ancak, seramik ve kor materyali arasındaki yeterince stabil olmayan bağlantı ve bu nedenle de seramik materyalinde meydana gelen küçük kopmalar (chipping) bu ikilinin en zayıf halkası olarak görülmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, seramik uygulamasına gerek kalmaksızın monolitik restorasyonların yapılmasını sağlayan transusent zirkonya materyalleri geliştirilmiştir. Başlarda yeterli şeffaflık göstermeyen monolitik zirkonya restorasyonlar, gelişen teknoloji ile beraber daha translusent bir yapıya bürünmüştür. Mikro yapısında yapılan değişiklikler sayesinde translüsensi özelliği arttırılmış olan monolitik zirkonyalar, posterior kronların yanısıra anterior restorasyonlarda da kullanım alanı bulmuştur. CAD/CAM yöntemleriyle tam anatomik olarak üretilebilmeleri, bu restoratif seçeneğin ağız içi tarayıcılar kullanılarak tam dijital iş akışı ile uygulanabilmesini mümkün hale getirmiştir. Bunun gibi birçok avantajı sayesinde sadece diş destekli değil implant destekli uygulamalarda da sıklıkla tercih gören monolitik zirkonyalar güncel diş hekimliği uygulamalarının güvenilir bir restoratif alternatifi haline gelmiştir. Bu sunum ile monolitik zirkonya restorasyonların, özellikle estetik bölgede kullanımları için uygulanması gereken tam dijital iş akışı çeşitli vakalar eşliğinde anlatılacaktır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Protetik Diş Ted. A.D’de doktora programına kabul edilen Oğuz Ozan, “3 boyutlu CT destekli bilgisayar programı ile yapılmış implant üstü sabit protetik restorasyonların planlama başarısının değerlendirilmesi” isimli doktora tezini sundu. Bu tarihten sonra dental implantlar, immediat yükleme ve dijital diş hekimliği konusunda ulusal ve uluslarası birçok araştırma projesinde proje yönetici/yürütücüsü olarak görev yaptı. Çalıştığı projelerde, birçok kez yurtiçi ve yurtdışı düzeyde ödüle layık bulunan Dr. Ozan’ın, ilgili konular hakkında birçok yerli ve yabancı yayını bulunmaktadır. Computer Aided Implantology Academy (CAI Academy) yönetim kurulu üyesi ve aktif üyeliği görevlerini yürüten Dr. Ozan, aynı zamanda European Prosthodontic Association (EPA) ve Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID) üyesidir. 2017 yılında Profesör ünvanını alan Oğuz Ozan Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verirken, hasta kabulu, seminer ve kurslar gibi uygulamaları ise yine Kıbrıs’ta bulunan kendi özel kliniğinde yürütmektedir. Kendisi ayrıca, Lüksemburg University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry ‘de uluslararası öğretim üyesidir.ÖNEMLİ TARİHLER