Prof. Dr. Önjen Tak

İMPLANT DESTEKLİ TAM ARK PROTEZLERDE YÜZ YÖNLENDİRMELİ PROTEZ PLANLAMASI VE ESTETİK RİSK ANALİZİ

Son yıllarda estetik beklentileri üst düzeye çıkan tam dişsiz hastalarda, kaybedilen yumuşak ve sert doku miktarına bağlı olarak her vakada ideal estetik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşmak çok kolay değildir. Ayrıca bireylerin hareketli protezler yerine daha çok sabit protezleri tercih ettiği de göz önünde bulundurulacak olursa başarıya ulaşmak için doğru protez tipinin seçilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu noktada; hibrit protezlerin estetik nedenlerle son yıllarda oldukça fazla tercih edilmesine rağmen her vakada estetik beklentileri tam olarak karşılayamadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, implant destekli protezlerle tam dişsiz çenelerin rehabilitasyonunda kapsamlı bir ön değerlendirme ile sert ve yumuşak dokular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini ve kişiye özel optimum estetik değerlerin belirlenmesini de içinde barındıran sistematik bir tedavi planının oluşturulması gereklidir.

Tam dişsiz çenelerin değerlendirilmesi ve yüzü oluşturan tüm anatomik bölgelerin bütün içerisinde birbirleriyle uyumunun görsel olarak algılanması anatomik referansların ve dişlerin olmaması nedeniyle kolay değildir. Bu nedenle, tam dişsiz hastalarda estetik ve cerrahi başarıyı elde etmek için teşhis protezi yardımıyla yüz yönlendirmeli bir tedavi planlamasının oluşturulması doğru olacaktır. Bununla birlikte gülme hattı, bukkal koridor ve diş şekli/boyutu gibi estetik ölçütleri sabit paradigmalarla değerlendirmek yerine; kişiye özel estetik değerleri dişler, dişeti, dudaklar ve yüz arasındaki uyumu da göz önünde bulundurarak teşhis protezi yardımıyla kişiye özel yüz profili analizi ile belirlemek çekici bir gülüş tasarımı yapabilmemizi ve hastaların beklentilerini daha kolay karşılayabilmemizi mümkün kılacaktır. Teşhis protezleri sadece implant yerlerinin, diş diziminin, uygun protez tipinin ve çekici bir gülümsemenin belirlenebilmesini değil, aynı zamanda tedaviden önce daimi restorasyondan beklenen final sonucun hastaya simülasyonunu da kolaylaştıracaktır.

Bu sunumun temel amacı, yüz yönlendirmeli protez planlamasının günlük rutin klinik iş akışına nasıl entegre edilebileceğini klinik aşamaları ile göstermektir.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. TAK, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında Doçent ve 2022 yılında Profesör unvanlarını aldı.

Dr. TAK, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu; dekan yardımcısı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2017-2021 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. TAK, 2020-2021 yılları arasında başhekim yardımcısı olarak çalıştı. 2021 yılında İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde göreve başlayan Dr. TAK, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu ve halen dekan yardımcısı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. TAK, 2012 yılında RWTH Aachen Üniversitesi’nde “Laser in Dentistry” mastership programını tamamladı.

Ulusal/uluslararası birçok derneğin aktif üyesi olan Dr. TAK; 2018 yılından itibaren “ITI Fellow” ve 2021 yılından itibaren “Osseoentegrasyon Derneği Bilimsel Komite Üyesi”dir. 2012 yılında kurduğu ITI İzmit Çalışma Kulübünün direktörlüğünü 7 yıl sürdüren Dr. TAK, 2021 yılından beri ITI İstanbul Akademik 1 Çalışma Kulübünün direktörlüğünü yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 100’ün üzerinde bildiri ve bilimsel makalesi, 1 kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlıkları bulunan Dr. TAK; implant üstü protezler, hibrit protezler, All-on-4® ve estetik konularında eğitimler vermektir.ÖNEMLİ TARİHLER