Prof. Dr. Sevil Çiftçi Gürgan

 MİNİMAL İNVASİV RESTORATİF YAKLAŞIMLAR

Minimal İnvasiv Diş hekimliği (MİD) veya “Minimal İnvasiv Ağız Bakımı” nın birincil amacı aktif hastalığı girişimsel yaklaşımlar yapmadan (non-operatif) önlemek veya durdurmaktır. Ancak, hastalar çoğunlukla restoratif işleme gerek duyulan, kavitasyon gösteren lezyonlar veya düşmüş ya da yenilenmesi gereken restorasyonlar nedeniyle diş hekime müracaat etmektedir. Diş hekiminin de   zamanının çoğu, çürüğü önlemekle ya da  çürüğü veya bozulan diş-restorasyon kompleksini tedavi etmekle  geçmesine  rağmen, bu restorasyonların klinik ömürlerinin genellikle uzun olmadığı ve restorasyonun büyüklüğüne ve kompleks yapısına bağlı olarak belirgin derecede kötü duruma dönüştüğü gözlenmektedir.
Minimal invasiv (MİD) restoratif teknikler, doku hasarı yaratabilen geleneksel restorasyonlara göre, gereksiz doku kaybını minimuma indirmek ve dentin-pulpa kompleksinde ve komşu sert ve yumuşak dokularda oluşabilecek iatrojenik hasar riskini azaltmak gibi önemli üstünlüklere sahiptirler. Kalıcı fonksiyon ve estetiği sağlamak üzere tasarlanmış adeziv restoratif materyallerin kullanımıyla kalan diş dokusunun dayanıklılığını da artırılır.  Güncel ağız sağlığı bakımı pratiğinde, hastalar restoratif işlemler için onay verdiğinde, öncelikle minimal invasiv seçenekler önerilmeli ve hatta onam veren hasta için ilk seçenek olmalıdır. Bu sunumda, MİD konsepti ve MİD de kullanılan yeni nesil materyal ve teknikler güncel bilgilerle tartışılacaktır.

  1974 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı ve 1980 yılında mezun oldu.   Aynı yıl fakültenin Tedavi Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1985 yılında doktora derecesi, 1988 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör unvanını aldı. 1995 yılında New York Üniversitesinde, 2005 yılında ise Boston/Tufts Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2011 yılları arasında H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-2012 yılları arasında ise H.Ü Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinde aktif olarak çalışmakta ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır
Uluslararası ve ulusal yayınlanmış ve uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda çalışması ve editörlüğünü yaptığı iki çeviri kitabı vardır. 30 yıldan beri kongre ve toplantılarda konferans vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide yayın, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır.  Halen H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, TED Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesidir.ÖNEMLİ TARİHLER