ÖNEMLİ TARİHLER

Prof. Dr. Tonguç Sülün

Halitozis ve Multidisipliner Yaklaşımlar

TMR’ın tedavisi ağız içerisinde geri dönüşümsüz girişimler yapılmadan önce oklüzal splintler ve destekleyici tedavilerle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ağız içerisinde oklüzal stabilizasyon ve optimum diş temasları hastalarda kalıcı bir değişim oluşturulmadan test edilebilmektedir. Ancak semptomlar ve ilgili dokulardaki iyileşme sonrasında hastaların diş ilişkilerinde bir miktar değişim yaşanabilmektedir. Bu uyumsuzluğun giderilmesi ise hastaların fonksiyonel olarak rahatsızlık duydukları şartlarda geçerli olacaktır. Faz 2 tedaviler olarak adlandırılan bu girişimsel tedaviler ortodontiden protetik uygulamalara kadar bazen kombine bazense tek başlarına uygulanabilmektedir. Bu sunumun temel öğrenim hedefleri;

- Faz 1 tedavilerden sonra yapılacak girişimsel tedavilerin kararlarını yönetmek,
- Faz 2 tedavilerde alternatifleri doğru seçmek,
- Faz 2 tedavilerde oklüzal değişikliklerin yapılıp yapılmaması kararını vermek,
- Girişimsel tedavileri ağız içerisinde önce deneme yapma yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulama örneklerini görmek olacaktır.

Özgeçmiş

Tonguç Sülün 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesinden 1987 yılında, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş, aynı yıl fakültenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Total Parsiyel Protezler Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. 1999 yılında Doktor, 2007 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1997 - 1998 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi Protez Kliniğinde misafir araştırma görevlisi ve diş hekimi olarak görev yapmıştır. 25’i yurt dışı hakemli dergilerde olmak üzere toplam 55 bilimsel yayını mevcut olup, uluslararası bir yayın evi tarafından basılmış bir kitapta 4, Türkçe yayınlanmış iki kitapta 3 bölümü yer almaktadır.

Update İn Phase 2 Treatment Of Temporomandibular Disorders

The treatment of TMD is carried out with occlusal splints and supportive treatments before irreversible interventions inside the mouth. In this way, occlusal stabilization and optimum tooth contact in the mouth can be tested without creating a permanent change in patients. However, after the symptoms and the improvement in the related tissues, there may be some changes in dentition of the patients. Elimination of this incompatibility will be valid in conditions where patients are functionally disturbed. These interventional treatments, called phase 2 treatments, can be applied sometimes in combination and sometimes alone, from orthodontics to prosthetic applications. The main learning objectives of this presentation are;

- Managing the decisions of interventional treatments to be made after phase 1 treatments,
- Choosing the alternatives correctly in phase 2 treatments,
- To decide whether or not to make occlusal changes in phase 2 treatments,
- It will be to see the methods of trying the interventional treatments in the mouth first and the application examples of these methods.

Cv

Tonguç Sülün was born in İstanbul in 1969. He graduated from İstanbul High School in 1987 and graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1992. After graduation, he started with the PhD studies and receives his Dr Med. Dent. degree in 1999. He received his associate professor degree from the department of prosthodontics in 2007 and professor degree in 2014. Dr.Sülün continues to his studies as lecturer at the same university. Dr. Sülün has worked as guest instructor and dentist at Munich Maximilian University in 1997-1998. He has 55 scientific articles which 25 of them published in international journals. He is author of 4 chapters in an international book and 3 chapters in two books which are published in Turkish.Ana Sponsorlar

Destek Sponsorları