Prof. Dr. Tonguç Sülün

Temporomandibular Rahatsızlıklarda Protetik Tedavi

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarını çeşitli alt başlıklar altında toplamak mümkündür. TME rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kanıta dayalı diş hekimliğine bağlı olarak doğru tedavi protokolünün seçilmesi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu rahatsızlıklarının her birinin kendine özel tanı ve tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedaviler genellikle spesifik bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Oklüzal splint kullanımı TME rahatsızlıklarında en çok kullanılan tedavi yaklaşımıdır. Oklüzal splintler aracılığıyla stomatognatik sistemin kaybolan statik ve dinamik dengesi hastaya geri kazandırılmaya çalışılır.

Temporomandibular rahatsızlıklar sonrasında oklüzyonun her zaman yeniden düzenlenmesi gerekli değildir. Fakat bazı durumlarda Faz I tedaviden sonra Faz II tedavisine geçildiğinde; hastaya kazandırılan statik ve dinamik denge ile sentrik oklüzyon eşleşmeyebilir. Bu durumlarda yeniden sentrik ilişkiyi ayarlamak, dikey boyutu yükseltmek ve sentrikte serbestlik sağlamak gerekebilir. Bu sunumda Temporomandibular Rahatsızlıkların Protetik Tedavisinde Faz II tedavi yöntemlerinden bahsedilecektir.

Tonguç Sülün 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesinden 1987 yılında, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş, aynı yıl fakültenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Total Parsiyel Protezler Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. 1999 yılında Doktor, 2007 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1997 - 1998 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi Protez Kliniğinde misafir araştırma görevlisi ve diş hekimi olarak görev yapmıştır. 25’i yurt dışı hakemli dergilerde olmak üzere toplam 55 bilimsel yayını mevcut olup, uluslararası bir yayın evi tarafından basılmış bir kitapta 4, Türkçe yayınlanmış iki kitapta 3 bölümü yer almaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER