Prof. Dr. Volkan Arısan

DÜŞÜK KEMİK YOĞUNLUĞUNDA YENİ BİR ENTRÜMANTASYON TEKNİĞİ: OSSEODENSİFİKASYON

Özellikle posterior maxilla başta olmak üzere, çekim soketleri ve ogmentasyon gerektiren bölgelerde sıklıkla karşılaşılan düşük kemik yoğunluğu implant başarısını tehlikeye atar. Osteotom, piezo-elektrik cerrahi ve daraltılmış osteotmi gibi teknikler önerilmiş olsa da uygulama tekniğine olan hassasiyet ve komplikasyonlar alternatif arayışını devam ettirmiştir. Konvansiyonel frezlerde yapılan geometrik değişiklikler, kesme açısının modifikasyonu ve özellikle saat yönün tersine çalıştırılma ile aşındıırılan kemik partiküllerinin soket duvarlarına ve apikal kısma doğru itilmesi osseodensifikasyonun temelini oluşturur.

Bahsedilen teknikler ve özellikle osseodensifikayson prensibi ile düşük kemik yoğunluğundaki uygulamalar labratuvar klinik uygulama sonuçları ile irdelenecektir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı Üniversitede Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. Nijmegen Üniversitesi, Hollanda ile ortak yürütülen “Kalsiyum fosfat esaslı bir greft materyalinin implant çevresi dehisens defektlerindeki etkinliğinin histolojik ve histomorfometrik analizi” adlı doktora tezini 2003 de tamamladı. Oulu Üniversitesi, Finlandiya ve FH Campus Wien Üniversitesi, Avusturyada ziyaretçi profesör olarak olarak çalıştı. Halen Aynı bölümde Profesör olarak çalışmaktadır. 2 Uluslarası patenti bulunmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER