Sözlü Bildiriler

SAAT SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 1 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 2 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 3 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 4 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 5
  Pedodonti Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Restoratif Diş Tedavisi Endodonti Protetik Diş Tedavisi
09:00 - 10:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sertaç Peker

SS 001 - Ebeveynlerin Diş Çıkarma Semptomları ile İlgili Olarak Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Erenay Alpayçetin

SS 002 - Genel Anestezi Altında Yapılan Kompomer Restorasyonların Klinik Performansının Değerlendirilmesi
Müge Tokuç

SS 003 - Paramedik Sağlık Personellerinin Dental Travma Hakkındaki Bİlgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Melikşah Ural

SS 004 - Çocuklarda Konjenital Epulis ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Emine Başak Özdemir

SS 005 - Ebeveynlerin Ağız Bakım Alışkanlıkları ve Ağız Sağlığı ve Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Konularındaki Bilgileri
Pınar Serdar Eymirli

SS 006 - Üst Anterior Süt Dişlerine Uygulanan Pediatrik Zirkonyum Kronların Retansiyon Açısından 1 Yıllık Başarılarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gözde Ülker

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlknur Özcan

SS 007 - Klinik Muayene Bulgularıyla Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Ağrı Bozukluklarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Ahmet Faruk Ertürk

SS 008 - Mandibular Kanal ve Anatomik Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Retrospektif Değerlendirilmesi
Melisa Bozkurt Öçbe

SS 009 - Derin Öğrenme ile Panoramik Radyografiler Üzerinden İdiyopatik Osteoskleroz Tespiti
Melek Taşsöker

SS 010 - Yetişkin Hastalarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Endikasyonlarının Retrospektif Analizi
Sevilay Deveci

SS 011 - Panoramik Radyografilerde Osteopenik ve Osteoporotik Alan Lokalizasyonunun YOLOv5 Derin Öğrenme Algoritması ile Otomatik Belirlenmesi
Fatma Yüce

SS 012 - Artiküler Eminens ve Glenoid Fossanın Pnömatizasyonunun Değerlendirilmesi: Panoramik Radyografiye Karşı KIBT
Gülfem Özlü Uçan

Oturum Başkanı: Dr. Ayça Sarıalioğlu Güngör

SS 013 - Üç Farklı Akıcı Restoratif Materyalin Molar Diş Oklüzal Fissürlerinde Mikrosızıntı Bakımından Değerlendirilmesi
Tuğba Balcı Çetin

SS 014 - Farklı Yüzey Hazırlık İşlemleri Uygulanan İndirekt Restoratif Materyallerin Üniversal Renk Kompozitlerle Tamirinde Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi
Büşra Karabulut Gençer

SS 015 - Elektrikli ve Manuel Diş Fırçalarının Dental Plağın Uzaklaştırılmasında Etkinliğinin Ağız İçi Görüntüleme Sistemleri ile Klinik Değerlendirilmesi
Ataberk Kayhan

SS 016 - Diş Hekimliğinde Sürdürülebilirlik Bilinci ve Bilinç Düzeyi Anket Çalışması
Serap Beşiroğlu

SS 017 - Renk Taklit Yeteneği Arttırılmış ‘Monoshade’ Üniversal Kompozitlerin Renklendirme ve Beyazlatma İşlemleri Sonrası Renk Uyumlarının Değerlendirilmesi
Hasan Can Şahin

SS 018 - Farklı Kompozit Materyallerin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi
Muhammet Ozan Sözbir

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hale Cimilli

SS 019 - Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop: Endodontinin Geleceğine Tutulan Işık
Muhsin Ergen

SS 020 - Kıbrıs Türk Popülasyonunda Mandibular ve Maksiller Anterior Dişlerin Kök Kanal Morfolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Nildem İnönü

SS 021 - İki Farklı Fiber İle Güçlendirilmiş Kompozit Restorasyon Tekniğinin MOD Kaviteli Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
Büşra Abka

SS 022 - Kök Kanal Tedavisinin Hastaların Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Emine Karli Kesmen

SS 024 - Endodontik Alet Kırıklarında Diş Hekimleri ve Endodontislerin Yaklaşımı: Anket Çalışması
Mervenur Yanen Korkulu

Oturum Başkanı: Dr. Nuray Sıdkı Uyar

SS 025 - 3D Yazıcı Sistemiyle Hazırlanan Rezin İçerikli İndirekt İnley Restorasyonların Siman Aralıklarının Değerlendirilmesi
Elif Yiğit

SS 026 - Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin e-Sağlık Okuryazarlığı ve Siberkondri Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Melek Almıla Erdoğan

SS 027 - Farklı Yüzey İşlemlerinin Feldspatik Seramiklerin Direkt Kompozit ile Tamiri Sonrası Bağlanma Kuvvetine Etkisi
Elif Çelik

SS 028 - İmplant-Diş Destekli Rijit ve Hassas Bağlantılı Restorasyonların Sonlu Elemanlar Stres Analizi ile Karşılaştırılması
Zübeyir Kazan

SS 029 - Rezin Simanların Diş Hekimliği’nde Araştırma Eğilimleri ile İlgili Bir Bibliyometrik Analiz
Eda Gülek

SS 030 - Renk Seçiminde Ağız İçi Tarayıcı ve Spektrofotometrenin Doğruluk ve Güvenilirliği: In Vitro Çalışma
Serra Nur Beydili

10:30 - 11:00 Ara
  Pedodonti Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Restoratif Diş Tedavisi Endodonti Protetik Diş Tedavisi
11:00 - 12:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sertaç Peker

SS 031 - 7-13 Yaş Grubu Down Sendromlu ve Sağlıklı Hastalarda Dişlenme Yaşının Karşılaştırılması
İsmail Cihangir

SS 032 - Orta Karadeniz Bölgesi Çocuklarında Daimi Birinci Molar Dişlerde Ektopik Erüpsiyon Görülme Sıklığı
Mehran Moghbel

SS 033 - Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinde Süt Azı Dişlerinin İnfraoklüzyon Prevalansı ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Arif Bolaca

SS 034 - ROMA (Risk Of Malocclusion Assessment ) İndeksi İle 6-12 Yaş Arası Çocuklarda Maloklüzyonun Erken Teşhisi: Bir Pilot Çalışma
Beyza Sandal

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlknur Özcan

SS 035 - Panoramik Radyografi ile İncelenen Yumuşak Doku Kalsifikasyonlarının Sistemik Hastalıklarla İlişkisi
Zarif Ece Ray

SS 036 - Panoramik Radyografilerde Otomatik Diş Algılama ve Numaralandırma İçin Derin Öğrenme Yaklaşımı: Bir Yapay Zeka Çalışması
Doğaçhan Mertoğlu

SS 037 - Semento-Osseoz Displazilerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Burcu Yeliz Evran

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Tağtekin

SS 137 - Farklı Cilalama Sistemlerinin İki Farklı Tek Renkli Universal Kompozitin Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin In Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Ayça Sarıalioğlu Güngör

SS 039 - Farklı İndirekt Restoratif Sistemlerin Dentin ve Kompozit Yüzeylerindeki Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması
Emine Kıtın

SS 040 - Beyazlatıcı Diş Macunu ve Ağız Gargarasının Renklendirilmiş Nanohibrit Kompozitin Renk Değişimi Üzerine Etkisi
Benin Dikmen

SS 041 - Kavite Preparasyon Tasarımının İki İntraoral Tarayıcının Doğruluğuna Etkisinin In Vitro Olarak Karşılaştırılması
Ayşe Aslı Şenol

SS 042 - Fotopolimerizasyon Mesafesinin ve Yapay Yaşlandırmanın Farklı Rezin Kompozitlerin Maskeleme Özelliklerine Etkileri
Gözde Karaaslan

SS 043 - Diş Hekimliği Öğrencileri İçin Bilgi Kaynağı Olarak Kavite Preparasyonları İle İlgili YouTube™ Videoları: Kesitsel İçerik Analizi
Semiha Ekrikaya

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Burak Güneşer

SS 045 - Farklı Kavite Derinliklerinde Endokron Restorasyonların Kırılma Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Kevser Şenel

SS 046 - Anterior Kesici Dişlerde Görülen Travmatik Dental Yaralanmalar ve Tedavi Yöntemleri: Vaka Serisi (altı vaka)
Gizem Kadi

SS 047 - Mandibular Keser Dişlerin Dentin Kalınlığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak İncelenmesi: Pilot Çalışma
Öznur Sarıyılmaz

SS 048 - Barodontalji Diagnoz ve Tedavisi
Hilal Gezeravcı

SS 049 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Rubber-Dam Kullanımına Bakış Açısı ve Covid-19 Pandemisinin Etkisi: Anket Çalışması
Gamze Nalcı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emre Şeker

SS 050 - Farklı Sinterleme Programları ve Yüzey İşlemlerinin Monolitik Zirkonya Seramiğin Faz Transformasyon ve Kırılma Dayanım Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Seren Nur Dokuzlu

SS 053 - Alaşım Tipinin Seçici Lazer Ergitme ile Üretilmiş Co-Cr Altyapıların Metal-Seramik Bağlantı Dayanımına Etkisi
Aygül Yaprak

SS 054 - Sabit Protetik Restorasyonlarda Kullanılan Farklı İçerikli CAD/CAM Yüksek Performans Polimerleri ile İndirekt Kompozit Veneer Materyali Arasındaki Makaslama Bağlanma Dayanımının İncelenmesi
Nazik İrem Önügören

SS 203 - Youtube’taki Porselen Laminate Veneer Uygulamaları ile İlgili Videoların Bilgi Kaynağı Olarak İçerik Kalitesine Göre Değerlendirilmesi’
Zeynep Buket Kaynar

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ortodonti Periodontoloji Endodonti Protetik Diş Tedavisi
14:00 - 16:00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erol Cansız

SS 055 - Postoperatif Radyoterapi Alan Parotis Bezi Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Yüksek Nötrofil-Lenfosit Oranı Radyoterapi Sonrası Artmış Trismus İnsidansı İle İlişkilidir
Efsun Somay

SS 056 - Farklı Sinüs Membran Kalınlıklarında Uygulanan Sinüs Augmentasyonu Vakalarında 3 Farklı Tekniğin Schneiderian Membran Perforasyonu Açısından Karşılaştırılması
Rozerin Konuklu

SS 057 - Alt Üçüncü Büyük Azı Dişlerine Koronektomi ile Kombine Biodentine Uygulamasının Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Nurcan Altaş

SS 058 - Kısa Sürede Çene Eklemi Tedavisi Hayal mi Gerçek mi?
Ömer Pirinç

SS 059 - Ağız Kanserlerinin Erken Teşhisinde Ayırıcı Tanının Rolü: Olgu Raporları ve Güncel Bir Literatür Derlemesi
Sinem Aksu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Didem Nalbantgil

SS 060 - Sınıf III Anomalili Vakalarda Ortopedik Tedavi Sonucu Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi
Şeyma Gündoğdu

SS 061 - Hızlı Üst Çene Genişletmesi Uygulanan Bireylerde Kaninler Arası Genişlik ve Nazal Kavite Hacminin Değerlendirilmesi
Perihan Dalgalı Evli

SS 062 - Farklı Ortodontik Kuvvetlerin Rejeneratif Endodontik Protokollü İmmatür Dişlerin Kemik Yapısındaki Stres Dağılımına Etkisi: Bir FEM Çalışması
Hatice Kök

SS 063 - Ortognatik Cerrahi Hastalarının Kişilik Özelliklerinin Postoperatif Ağrı Algısı Üzerine Etkisi
Belgizar Onbaşıoğlu

SS 064 - Ortognatik Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi 2 Boyutlu Görsel Tedavi Hedeflerinin Cerrahi Sonrası Sonuçları İle Değerlendirilmesi
Ahmet Ertan Soğancı

SS 065 - Dört Premolar Diş Çekimli Ortodontik Tedavi Uygulanan Bireylerdeki Sefalometrik Değişimlerin Çekimsiz Ortodontik Tedavi Uygulanan Bireyler İle Karşılaştırılması
Halime Saraç Kale

SS 066 - Farklı Derecelerde Çapraşıklığa Sahip İskeletsel Sınıf I Bireylerin Dört Premolar Çekimli Tedavi ile Meydana Gelen Vertikal Boyut ve Yüz Yumuşak Doku Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Tuba Ünlü Çiftçi

Oturum Başkanı: Dr. Fatih Tunç

SS 067 - COVID-19 Pandemisi Döneminde Bireylerin Diş ve Dişeti Sağlığı Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Bensu Özen

SS 068 - Generelize Periodontitisin (Evre III-IV, Derece A) Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavisinde Kalsiyum Glukonat Ağız İçi İrrigasyon Solüsyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Anas Alsafadi

SS 069 - Mekanik Periodontal Tedavinin Gingivitisli Hastalarda Tükürük PTX-3 Seviyeleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Ece Taşkın Baş

SS 070 - Aile Hekimlerinin Periodontal Sağlık ve Hastalık ile İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Meryem Hüsna Beyaz

SS 071 - De-Epitelize Serbest Dişeti Grefti ile Yapılan Kök Yüzeyi Kapatma Operasyonu Sonrasında Re-Epitelizasyon Oluşumları: Vaka Serisi
Rasul Guliyev

SS 072 - Uyku Kalitesi ve Yorgunluk ile Periodontitis Evreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Fatma Altıparmak

SS 073 - Sanal Gerçeklik Distraksiyonu Uygulamasının Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavide Dental Anksiyete Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi
Ezgi Ceylan

SS 074 - Deneysel Olarak Oluşturulmuş Periodontitis ve Periodontal Tedavinin Kardiyovasküler Değişiklikler Üzerine Etkisinin Biyokimyasal, Histolojik Ve Stereolojik Olarak İncelenmesi
Merve Nigiz

SS 167 - Orak Hücreli Anemili Hastalarda Periodontal Hastalıkların ve Sefalometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi
Ayşegül Sarı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy

SS 075 - Mandibular Molar Dişlerde Bulunan Midmesiyal Kanalların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Pelinsu Şahin

SS 076 - Türkiye'deki Diş Hekimlerinin Rejeneratif Endodonti Hakkındaki Bilgi, Görüş Ve Beklentileri
Çağrı Çakmakçı

SS 077 - Bir Grup Amatör Bisikletçinin Diş Yaralanmalarının Yönetimine İlişkin Bilgi ve Tutumları
Emre Çulha

SS 078 - CBCT Radyografilerin Diş Hekimliğinde Kullanımı
Hülya Nur Nalbant

SS 079 - EDTA ve Sitrik Asit Konsantrasyonlarındaki Değişiklikler, Dentin Matriksinden Farklı Büyüme Faktörlerinin Salınımını Etkiler mi?
Dilek Hançerlioğullari

SS 080 - Covid-19 Dönemi Sonrası Endodontistlerin Kişisel Koruyucu Ekipman ve Rubber Dam Kullanımının Değerlendirilmesi ile İlgili Bir Anket Çalışması
Sena Kolunsağ Özbek

SS 081 - Pandemi Öncesi ve Sonrasında Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Yaklaşım ve Anksiyete Durumlarının Karşılaştırılması
Sevda Dürüst Barış

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Gözde Türk

SS 082 - Tam Protez Kullanan Bireylerde Farklı Yapıştırıcı Malzemelerin Çiğneme, Stabilite, Retansiyon ve Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Araştırıldığı Pilot Çalışma
Gönül Merve Eyüboğlu

SS 083 - Protez Temizleyici Solüsyonların İmplant Üstü Hareketli Protezlerin ve Hassas Tutuculu Protezlerin Lastik Kısımlarının Tutuculuğu Üzerine Etkisi
Niler Ozdemir Akkus

SS 084 - Lamina Veneer ve Tam Kron Restorasyonların Üretilmesinde Kullanılan Güncel Rezin-Matriks Seramik Materyallerinin Translusensi Özelliklerinin Karşılaştırılması
Suzan Uğur

SS 085 - CAD/CAM Tekniği ile Hazırlanan Protez Kaide Materyallerinin Tamir Dayanımının İncelenmesi
Şebnem Özatik

Protetik Diş Tedavisi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgün Yusuf Özyılmaz

SS 086 - Monolitik Zirkonya Kopinglerin Farklı Siman Aralığında Farklı Rezin Simanlarla Farklı Yüzey İşlemi Yapılmış Ti-Base Abutmentler Üzerine Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi
Ayşe Koçak Büyükdere

SS 087 - Tarama Parçası Materyali, Ağız içi Tarayıcı ve Operatör Deneyiminin Paralel ve Açılı İmplantlardan Elde Edilen Dijital Ölçülerin Doğruluğuna Etkisi
Tezcan Muslu

SS 088 - CAD-CAM Materyalleri ile Üretilen İmplant Üstü Restorasyonların Farklı Siman Aralıklarındaki Stres Dağılımlarının Karşılaştırılması
Ayşe Gözde Türk

SS 089 - Yüzey Pürüzlendirme Tekniklerinin Zirkonya ile Güçlendirilmiş Lityum Silikat Cam Seramiklerin Translusensi ve Renk Özellikleri Üzerindeki Etkisi
Burcu Günal

16:00 - 16:30 Ara
  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi & İmplantoloji Ortodonti Endodonti Endodonti Protetik Diş Tedavisi
16:30 - 18:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurgül Kömerik

SS 090 - Orofasiyal Ağrılı Bireylerdeki Hissedilen Ağrının Dental Anksiyete İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
İbrahim Doğru

SS 091 - Dental İmplant Uygulanan Hastaların İmplant Bilgi Düzeyleri Ve Sosyodemografik Özellikleri: Kesitsel Bir Çalışma
Bünyamin Ongan

SS 092 - İntravenöz Bifosfonat Kullanan Kanser Hastalarında Diş Çekimi Öncesi İlaca Ara Verilmesinin İlaçla İlişkili Çene Kemiğinde Osteonekroz Gelişimine Etkisi
Çiğdem Karaca

SS 093 - Üst Arka Dişlerin Maksiller Sinüse Yakınlığının Mukozal Kalınlaşma Üzerine Etkileri
Eman A. B. Aguori

SS 094 - Immediate Provisionalization single-tooth implant in Anterior Maxilla: influence on Soft and Hard Tissue
Nassima Naili Douaouda

SS 095 - Marginal Bone Remodeling Around Implant After İmmediat Temporized in the Esthetic Zone
Nassima Naili Douaouda

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Ramoğlu

SS 096 - Farklı Fonksiyonel Apareylerin Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliğinin Karşılaştırılması
Pamir Meriç

SS 097 - Geniz Eti Büyümesi Ortodontik Problemlere Neden Olur mu?
Devrim İşci

SS 098 - 11-15 Yaş Arası Farklı Malokluzyonlara Sahip Çocuklarda Ortodontik Tedavi İhtiyacı ve Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Nursu Becet

SS 099 - İki Farklı Pasif Kendinden Bağlamalı Braket Sisteminin Tork Değerlerinin Karşılaştırılması: Bir In-Vitro Çalışma
Semiha Arslan

SS 100 - Yapay Zeka Destekli ve Aplikasyon Destekli Sefalometrik Analiz Programlarının Karşılaştırması
Şenol Köz

SS 101 - Maloklüzyonların Adolesanların Ağız Sağlığı ile İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi
Ezgi Sunal Aktürk

SS 102 - Gelişim Çağındaki Hastalarda Hızlı Maksiller Genişletme Sonrası Zigomatik Kemikteki Üç Boyutlu Değişiklikler
Ufuk Ok

SS 103 - Beyaz Nokta Lezyonu: Ortodontik Braketler ve Şeffaf Plaklar
Nursena Öztemel

Oturum Başkanı: Dr. Emre Eti

SS 104 - Bir Trikalsiyum Silikat Bazlı Kök Kanal Dolgu Patının Üç Farklı Retreatment Eğe Sistemi Kullanılarak Kök Kanallarının Apikal Üçte Birindeki Sökülebilirliğinin Değerlendirilmesi
Melisa Uslu

SS 105 - Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Endodontik Alet Kırma Nedenlerinin Araştırılması
İrem Özçelik

SS 106 - Covid-19 Pandemisinin Endodonti Kliniğine Başvuran Hastalara Etkisi
Merve Kösetürk

SS 107 - Otoklav Sterilizasyonunun Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Niti Aletlerin Döngüsel Yorulma Direncine Olan Etkisi
Betül Karaağaç

SS 108 - Bir Üniversite Hastanesinde Yaşlı Türk Nüfusunun Ağız Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi
Ezgi Aktaş

SS 109 - Anksiyete Seviyesinin Endodontik Tedavi Sonrası Görülen Postoperatif Ağrıya Etkisi
Hatice Sağlam

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Gündoğar

SS 110 - Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Pulpa Taşı Prevalansı
İrfan Yüksekkaya

SS 111 - Kinematiğin Debrisin Apikal Ekstrüzyonuna Etkisi: In Vitro Çalışma
Alireza Abdolalizadeh

SS 112 - Alt Anterior Dişlerde Vertucci Sınıflaması ile Kökün Çeşitli Seviyelerindeki Meziodistal/Bukkolingual Genişlik Ölçümlerinin İlişkisinin İncelenmesi
Esra Arılı Öztürk

SS 113 - Retreatment Tedavisi Yapılan Dişlerin Uzun Süreli Takip Sonucu Başarısızlık Değerlendirilmesi
Ceren Turan

SS 114 - Rejeneratif Endodontik Tedavili İmmatür Dişlerde Ortodontik Kuvvetlerin Sonlu Eleman Stres Analizi
Öznur Eraslan

SS 115 - Klinik Açıdan Endodontik-Ortodontik İlişkiler
Deniz Meltem Güllü

Oturum Başkanı: Dr. İzim Türker

SS 116 - Glaze Uygulanmış Farklı Monolitik CAD/CAM Seramiklerinin Ağız İçi Uyumlama Sonrası Parlatılmasının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Gökhan Çiçekci

SS 117 - Manuel Sıkma İşlemlerinde Uygulanan Maksimum Tork Değerlerinin Araştırılması
Elif Yalçın

SS 118 - Üç Boyutlu (3D) Yazıcı İle Üretilen Farklı Yüzey İşlemlerine Sahip Seramik Dolgulu Hibrit Materyallere {Pseudomonas aeruginosa} Adezyonunun Araştırılması
Elif Bilgin

SS 119 - Minimal Preperasyonla Hazırlanmış Porselen Lamina Veneerlerin Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Halenur Bilir

SAAT SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 1 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 2 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 3 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 4 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU 5
  Periodontoloji Periodontoloji Restoratif Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi
09:00 - 10:30

Oturum Başkanı: Dr. Becen Demir

SS 120 - Gingival Lezyonların Parsiyel De-epitelize Greft Kullanılarak Tamiri: {vaka serisi}
Kübra Güler

SS 121 - Farklı Periodontitis Evrelerinin Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi (OHRQoL) Üzerine Etkisi
Zeynep Pınar Keleş Yücel

SS 122 - Periodontal Cerrahilerde Uygulanan Sanal Gerçeklik Distraksiyonunun Dental Anksiyete Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi
Zeki Kaçar

SS 123 - Farklı Demografik Özelliklere ve Ağız Hijyeni Düzeylerine Sahip Kişilerin ve Kayseri'de OHIP-14 Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Turan Emre Kuzu

SS 124 - Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastaların Periodontal Durum ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Bilge Gökçe Açıcı

SS 125 - Selüloz Tabanlı Hidrojel Taşıyıcı ile Topikal Uygulanan {Tideglusib}’in Sıçanlarda Oluşturulan Palatinal Yaranın İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Elif Var Odabaş

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burcu Karaduman

SS 126 - Foramen Palatinum Majus Lokalizasyonu ve Periodontal Cerrahi ile İlişkisi
Ahmet Mert Nalbantoğlu

SS 127 - Evre-3 Derece B ve C Periodontitisli Hastalarda Cerrahisiz Periodontal Tedavinin Sitokinler ve Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Selçuk Kırmacı

SS 128 - Hipokloröz Asit ve Klorheksidinin {Aggregatibacter Actinomycetemcomitans} ve İnsan Dişeti Fibroblastları Üzerine Etkilerinin {İn Vitro} Olarak İncelenmesi
Gözdem Bayraktar

SS 129 - Farklı Lazer-Destekli Gingivektomi Prosedürlerinin Preoperatif Anksiyete, Operatif Termal Değişimler ve Postoperatif Doku Sıcaklığı, Ağrı ve Hasta Memnuniyet Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Mehmet Murat Taşkan

SS 130 - Antidepresan İlaçların Periodontal ve Ağız Sağlığına Etkileri: Retrospektif Bir Çalışma
Tuğçe Paksoy

SS 131 - All On 4 Protezlerde, Farklı Kemik Yoğunluklarında, İmmediate Yükleme Sonucu Taze Kemik Yarasında ve Çevre Dokularda Oluşan Stresin Belirlenmesi (Nonlineer Sonlu Eleman Analizi)
Rana Çulhaoğlu

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Günçe Ozan

SS 132 - Efervesan Vitamin Tabletlerinin, Farklı Kompozit Rezinler ve Diş Minesinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi: In Vitro Bir Çalışma
Betül Kesim

SS 133 - Kalsiyum Silikat-Esaslı Simanların Sertleşme Sürelerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanımına Etkisi
Pınar Naiboğlu

SS 134 - {MMP3} (Rs679620) Ve {VDR} (Rs731236) Genlerinde Oluşan Polimorfizmlerin Gen-Çevre Etkileşimleri ile Çürük Risk Değerlendirmesi Üzerine Olan Etkileri
Seda Özmen

SS 135 - Self Etch Uygulanan Adezivlerin Demineralize Dentine Olan Mikrogerilim Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi: In Vitro Çalışma
Özge Mimir

SS 136 - Yakın Kızılötesi Görüntüleme Teknolojili Ağız içi Tarayıcının Proksimal Çürük Teşhisindeki Etkinliği
Özlem Kanar

SS 038 - Rezin Modifiye Cam İyonomer Simana Cam Fiber ve Grafen Oksit İlavesinin Etkisi
Fatmanur Sarı

Oturum Başkanı: Dr. Gözde Sarak

SS 138 - Farklı İmplant Abutment Materyallerinin Yüzey Pürüzlülüklerinin Karşılaştırılması
Serter Mert Selamet

SS 139 - Polimer Bazlı Altyapı ve Farklı Seramik Materyallerinin İmplant Destekli Hibrit Protetik Restorasyonların Sonuç Rengine Etkisinin Değerlendirilmesi
Çiğdem Kahveci

SS 140 - Farklı Protez Adezivlerinin Tutuculuk Etkinliğinin Tam Protezlerde Klinik Olarak İncelenmesi
Azize Demir

SS 141 - Farklı Adheziv Ajanların Hibrit Seramiğe Bağlanma Dayanımı Üzerine Gargaranın Etkisi
Melike Yalın

SS 051 - İmplant Açı ve Derinliğinin Konvansiyonel ve Dijital Ölçülerin 3B Doğruluğu Üzerine Etkisi
Aynil Keskin

SS 052 - İmplant Açısının Konvansiyonel ve Dijital Multi-Unit İmplant Ölçülerin 3B Doğruluğu Üzerindeki Etkisi
Dilem Toksoy

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Ahçı

SS 142 - Farklı Restorasyon Materyallerinin Eğilme Dayanımlarının Karşılaştırılması
Simge Baytur

SS 143 - Farklı Polisaj Yöntemlerinin Güncel Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi
İrem Beril Yeşil

SS 144 - Farklı Yapıdaki Zirkonya Restorasyonların Mekanik Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Beril Şahiner

SS 145 - Farklı CAD-CAM Seramik Malzemelerinin Veneer Restorasyonların Rengine Etkisi
Özgür Ozan Tanrıkut

10:30 - 11:00 Ara
        Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi
11:00 - 12:00

 

 

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emre Özden

SS 146 - Farklı Tekniklerle Üretilen Geçici Restorasyonlara Uygulanan Yüzey Bitim İşlemlerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Candida Adezyonuna Etkisi
Işıl Karaokutan

SS 147 - Farklı Ağız Gargalarının Rezin Matriks Seramiklerin Yüzey Özellikleri ve Renk Stabilitesine Etkilerinin In Vitro Olarak İncelenmesi
İrem Çoğalan

SS 148 - Zirkonya ile Güçlendirilmiş Lityum Silikat Blokların Optik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: In-Vitro Çalışma
Özge Erarslan Gürbüz

SS 149 - Polivinil Siloksan Ölçü Maddelerine Dezenfektan Ajanların Etkisi
Tuğba Temizci

Oturum Başkanı: Dr. Yeşim Ölçer Us

SS 150 - Diş Hekimliği Fakültelerindeki Dental Morfoloji ve Manipülasyon Eğitimi ile İlgili YouTube Videolarının Değerlendirilmesi
Hüsniye Yıldırım

SS 151 - Yüzey İşlemi Uygulamalarının Farklı İçeriğe Sahip Seramiklerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Gözde Yalçın Çetin

SS 152 - Farklı Teknikle Üretilen Protez Kaide Materyallerine Uygulanan Yüzey İşlemlerinin Bağlanma Dayanımına Etkisi
İlayda Ayvaz

SS 153 - Maksiller All-On-4 Konseptinde Bruksizmin ve Protetik Altyapının Biyomekanik Performansa Etkisi: Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi
Taygun Sezer

12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
  Pedodonti Periodontoloji Endodonti Protetik Diş Tedavisi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
14:00 - 16:00

Oturum Başkanı: Dr. Gülhan Koyuncuoğlu

SS 154 - 3-14 Yaş Arası Engelli veya Uyumsuz Çocuk Hastaların Genel Anestezi Altında Yapılan Dental Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Rüveyda Nur Culfa

SS 155 - Dai̇mi̇ Bi̇ri̇nci̇ Azi Di̇şleri̇ni̇n Erken Kaybinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Retrospekti̇f Bi̇r Çalişma
Ayşe Betül Demirciler

SS 156 - Çocuk Hastalarda Daimi Dişlere Uygulanan MTA Amputasyonun Klinik ve Radyografik Başarısının Değerlendirilmesi
Esra Akçay

SS 157 - Covid-19 Hastalığının Pedodonti Kliniğinde Uygulanan Tedavilere Etkisinin Değerlendirilmesi
Yasemin Derya Fidancıoğlu

SS 158 - Süt Azı Dişlerinde Yan Kanalların Varlığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi:Pilot Çalışma
Sevgi Yaşar

SS 159 - Covid-19 Pandemisi Döneminde Görsel Pedagojinin Çocukların Dental Anksiyetesi Üzerine Etkilerinin MCDAS İle İncelenmesi
İpek Hazal Çerçiler

SS 160 - İki Farklı Yöntem ile Gerçekleştirilen Frenektomi Sonrası Hyaluronik Asit Kullanımının Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi:Bir Klinik Çalışma
Büşra Yıldız

SS 161 - Farklı Fissür Örtücü Materyallerin Klinik Performansının Değerlendirilmesi
Esra Nur Tezcan

SS 162 - Covid-19 Pandemisinin Çocukların Ağız Sağlığı ile İlişkili Hayat Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Duygu Safçı

Oturum Başkanı: Dr. Aslı Koçak

SS 163 - Farklı Polisaj Materyallerinin Farklı Diş Dokuları Üzerine Etkisinin Mikro-Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Vecihe Merve Balta Uysal

SS 164 - Erken Dönem Dental İmplant Kaybında Diş Hekimlerinin Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi
Halil İbrahim Şık

SS 165 - Diş Hekimlerinde Yapay Zeka Kaygı Durumlarının İncelenmesi
Hanne Bulut

SS 166 - Sağlıklı ve Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Topikal Olarak Uygulanan Hyalüronik Asidin Palatinal Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi: Klinik ve Histomorfometrik Bir Çalışma
Ezgi Akçe

SS 168 - Youtube’daki Türkçe Ağız Bakımı Eğitim Videolarının Kalitesi
Seyithan Özmen

SS 169 - Gingipain Uyarımıyla Oluşan İnflamatuar Yanıtın Zebra Balıklarında Değerlendirilmesi
Kemal Naci Köse

SS 170 - Ratlarda Deneysel Olarak İndüklenen Periodontitis Modelinde Alveolar Kemik Kaybı Üzerine Sistemik Eritropoetin Uygulamasının Etkisi
Amin Adil

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatima Betül Baştürk

SS 171 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Molar Dişlerde Uyguladıkları Kök Kanal Dolumlarının Radyografik Kalitesi
Tuna Kaplan

SS 172 - Endodontik Enfeksiyonlar İçin Antibiyotik Reçete Edilmesi ve Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Profilaksi Uygulaması: Türkiye'deki Diş Hekimliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Sema Sönmez Kaplan

SS 173 - 1-Köklü/C-Şekilli Mandibular İkinci Molar Dişe Sahip Olma Üzerine Tahmin Ettirici Mandibular Dentoalveolar Özellikler
Hakan Aydın

SS 174 - Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Giriş Kavitelerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi
Dolu Kaya

SS 175 - Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Alt Çene Ön Dişlerin Kök Kanal Konfigürasyonunun Tespiti
Turgut Yağmur Yalçın

SS 176 - Üç Farklı Gömme Ortamının Farklı Elektronik Apeks Bulucuların Doğruluğu Üzerine Etkisi: Bir In Vitro Çalışma
Hamza Cudal

SS 177 - Farklı Kanal Ağzı Bariyer Materyalleri Kullanılarak İntrakoronal Beyazlatma Ajanlarının Endodontik Tedavili Dişlerin Kırılma Direncine Etkisinin Değerlendirilmesi
Muhammed Abdulcelil

Oturum Başkanı: Dr. Berkman Albayrak

SS 178 - Co-Cr Tozunun Çoklu Yeniden Kullanımının ve Bonding Ajanının Seçici Lazer Eritme ile Üretilen Altyapıların Metal-Seramik Bağlantı Dayanımına ve Mikro Yapısına Etkisi
Haydar Albayrak

SS 179 - Farklı Sinterizasyon Yöntemlerinin ve Blok Renginin Monolitik Zirkonya ile Adeziv Rezin Siman Bağ Dayanımına Etkisi
Cansu Yeşildaş

SS 180 - Hastaların Protetik Diş Tedavisi Hizmetlerinden Yaralanma Modellerine Covid-19 Pandemisinin Etkisi
Işıl Dağlı

SS 181 - Üç Boyutlu Baskı Tekniğiyle Üretilen Dental Modellerin Doğruluğunun Değerlendirilmesi
Hilin Taş

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Semanur Dölekoğlu

SS 186 - Farklı Meslek Grupları ve Eğitim Düzeylerinde Bruksizm ve Etkileri
Cem Haktan Palaz

SS 187 - Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Ultrason ile Değerlendirme
Merve Yelken Kendirci

SS 188 - Maksiller Kesici Dişlerde Palatogingival Oluk ile Periodontal Kemik Kaybı ve Apikal Periodontitis İlişkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Zeynep Ceren Tiken

SS 189 - Maksiller ve Mandibular Molar Dişlerde C- Kanal Konfigürasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Suay Yağmur Ünal

SS 190 - Panoramik Radyografilerde Dental Kronların Otomatik Tespiti İçin Derin Öğrenme Yaklaşımı: Bir Yapay Zekâ Pilot Çalışması
Hakan Yülek

SS 191 - Klinikte Sık Karşılaşılan Eritemli Lezyonlarda Tanı Yaklaşımı
Şelale Özel

SS 192 - Panoramik Radyografide Gözden Kaçmaması Gereken Yumuşak Doku Kalsifikasyonları
Huriye Gün Güler

Protetik Diş Tedavisi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rıfat Gözneli

SS 182 - Farklı Yüzey Bitim İşlemlerinin Zirkonya Materyalinin Renk Özellikleri Üzerine Etkisi
İzem Mağazacı

SS 183 - Farklı İçeceklerin ve Polisajın Direkt ve İndirekt Geçici Restoratif Materyallerin Renk Değişimine Olan Etkisinin In Vitro Değerlendirilmesi
Ayşe Rençber

SS 184 - Beş Farklı Alkolsüz Ağız Çalkalama Suyunun ve Polisajın Geçici Kron Materyallerinin Renk Değişimine Etkisi
Harun Kurt

SS 185 - İki Farklı Rezin Esaslı Yapıştırma Simanının Kullanım Sürelerine Bağlı Yüzey Sertliklerinin Karşılaştırılması
Şeyma Şirin Türkmendağ

16:00 - 16:30 Ara
  Biyokimya & Halk Sağlığı & Koruyucu Dişhekimliği & Oral Patoloji Restoratif Diş Tedavisi Endodonti Endodonti Restoratif Diş Tedavisi
16:30 - 17:45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahriye Keskin

SS 193 - Kalsiyum Metabolizması ile İlgili Biyokimyasal Faktörlerin Temporomandibular Bozukluklarla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Ömer Ekici

SS 194 - Diş Hekimliği Öğrencilerinde Yasaklı Maddelerin Bilinirliği ve Kullanımının Araştırılması
Ahmet Hamdi Selçuker

SS 195 - Bitkisel Diş Macunlarının Başlangıç Mine Çürükleri Üzerine Remineralizasyon Etkisinin Değerlendirilmesi
Elif Alkan

SS 196 - Marsupyalizasyon ile Tedavi Edilen Odontojenik Keratokistlerin Tedavi Öncesi ve Sonrası Materyallerinde MMP-9 Ekspresyonunun İncelenmesi
İpek Atak Seçen

SS 197 - Farklı Bir Tanı: Dişeti İltihabını ve Diş Apsesini Taklit Eden Oral Kavite Lenfoma Olgusu İki Olgu Sunumu
Bilal Cemşit Sarı

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pınar Yılmaz Atalı

SS 198 - Aktif Karbon İçeren Farklı Beyazlatıcı Diş Macunlarının Supra Nano- Fil Bir Kompozit Rezinin Renk ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Meltem Nermin Dursun

SS 199 - Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Covid-19 Aşısına Karşı Tutumları
Dilber Bilgili Can

SS 200 - Farklı Enerji İçeceklerinin Nanohibrit ve Mikrohibrit Kompozit Rezinlerin Renk ve Pürüzlülük Değişimi Üzerine Etkileri
Gülnaz Aydemir Ateş

SS 201 - Modeling Likit Uygulamasının One-shade Kompozitlerin Renk Stabilitesi ve Mikro Sertlik Üzerine Etkisi
Beyza Arslandaş Dinçtürk

SS 202 - Farklı Dijital Yöntemlerle Üretilmiş Kompozit Rezin Esaslı Materyallerin Yüzey Özelliklerinin Karşılaştırılması
Cansu Yıkıcı

Oturum Başkanı: Dr. Emre Eti

SS 204 - Farklı İrrigasyon Solüsyonları ve Aktivasyon Tekniklerinin Kök Kanal Dolgu Patının Dentin Tübülleri Penetrasyonuna Etkisi
Dilara Koruk

SS 205 - Alt Keserlerdeki Kanal Simetrisinin, Konfigürasyonlarının ve Dentin Kalınlıklarının İncelenmesi
Deniz Yanık

SS 206 - Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Yapılan Kök Kanal Tedavilerinin Teknik Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
Hatice Kübra Uyanık

SS 207 - İki Farklı Güta Perka Tekniğiyle Doldurulan Dişlerde Post Boşluğu Hazırlanmasının Apikal Sızdırmazlık Üzerine Etkisi
Çağla Vardar

SS 208 - İki Farklı Restoratif Materyalin, Biodentine ve BIOfactor MTA'ya Olan Makaslama Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması
Yunus Emre Yiğit

Oturum Başkanı: Dr. Erhan Erkan

SS 210 - Dijital Radyografik Analiz ile Farklı Kanal Patlarının Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi
Gözde Kandemir Demirci

SS 211 - Kök Kanalı Yıkama Solüsyonu Olarak Resveratrolün E. faecalis Biyofilmi Üzerine Antibiyofilm ve Bakteriyel Metabolik Aktivite Etkinliği
Merve Uysal

SS 212 - Covid-19 Salgın Sürecinde Endodontik Hastalarda Ruhsal Sıkıntı
Sevda Tok

SS 213 - Molar Dişlerde C-Şekilli Kanal Görülme Sıklığının KIBT İle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
İrem Eren

SS 214 - Kırık Kanal Aletlerinin Çıkartılmasında 5N 1K: Bir Vaka Serisi
Şahin Kılınçkaya

SS 044 - Clearsonic, Reciproc Blue and ProTaper Universal Retreatment Kullanılarak Kanal Tedavisi Yenilenen Dişlerde Kırılma Dayanıklılığı
Duygu Değirmencioğlu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cafer Türkmen

SS 215 - Renklenmiş Olan Yüksek Dolduruculu Akışkan Kompozit Rezinleri Çarklı Polisaj Yöntemleri ile Yeniden Parlatabilir miyiz?
Mehmet Ali Çalışkan

SS 216 - Farklı Renklerdeki Kompozit Rezinlerin CAD/CAM Materyallerin Nihai Renk Özellikleri Üzerine Etkileri
Betül Sena Baş

SS 217 - Tek Renk Universal Kompozitlerin Renk Uyum Yeteneklerinin Değerlendirilmesi
E. Tüter Bayraktar

SS 218 - Panoramik Radyografi Üzerinden 8-14 Yaş Arası Çocuklarda Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerinin Durum Değerlendirmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Zeynep Hale Keleş

SS 219 - Farklı Dental Restoratif Materyallere Farklı Ortodontik Adezivler ile Yapıştırılan Metal Braketlerin Bağlanma Dayanımlarının {In Vitro} Olarak Değerlendirilmesi
Merve Nezir

17:45 - 18:00   SS 209 - Endodontik Olarak Yeniden Tedavi Edilen Molar Dişlerin Endokuron ile Restorasyonu: Olgu Serisi
Hayriye Ertürk
  SS 220 - Son Kullanma Tarihinin Farklı Kalınlıklardaki Bulk - Fill Kompozitlerin Renklenmesi Üzerine Etkisi
Büşra Öztürk
ÖNEMLİ TARİHLER